slide01 slide02 slide03 slide04
Kalendarz
Styczeń 2021

Nie Pon Wto Śro Czw Pią Sob
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Rozkład lini, tramwaj 19
POGODA
Prognozy Bytom
Odwiedziny gości
Dziś:75
Wczoraj:77
W tym tygodniu:75
W tym miesiącu:1,004
W tym roku:1,004
Wszystkich:855,370
Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie wody na działkach w ROD - 09.04.2020

Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie wody na działkach w ROD - 09.04.2020

Komunikat

Krajowego Zarządu

Polskiego Związku Działkowców

z dnia 7 kwietnia 2020 r. 

w sprawie wody na działkach w ROD

W ostatnich dniach do Krajowego Zarządu PZD docierają liczne wystąpienia i skargi od działkowców, którzy zwracają się do Krajowego Zarządu  PZD o interwencję w sprawie włączenia, bądź też braku włączenia wody po zimie na terenach ROD.

Krajowy Zarząd PZD na posiedzeniu w dniu 7 kwietnia br. analizował ten temat i uważa, iż woda na terenach ROD winna być dostępna. Dlatego też, Krajowy Zarząd PZD zaleca uruchomienie ujęć wodnych na terenach ROD. Jednocześnie, pragniemy podkreślić, iż decyzje w tej sprawie należą do wyłącznej kompetencji każdego zarządu ROD, który zna wszelkie uzależnienia techniczne występujące na terenie ogrodu działkowego.

Krajowy Zarząd PZD stwierdza, iż mając na uwadze panujący w Polsce stan epidemii, a także prawo przebywania na działce w ROD rodziny działkowej i państwowe zalecenia dotyczące przestrzegania zasad higieny i stosowania wytycznych służb sanitarnych, w szczególności w zakresie częstego mycia rąk, pozbawienie działkowców dostępu do wody, nie służy przestrzeganiu obowiązujących obostrzeń. Obecnie, tylko stosowanie się do obowiązujących zasad może uchronić nas przed dalszym rozprzestrzenianiem się wirusa. A do tego niezbędna jest woda.

Ponadto, okres wiosenny to czas wzmożonych prac na działkach, gdzie woda niezbędna jest do przygotowania się na nadchodzący sezon działkowy. Czas ten, to nie tylko sprzątanie po zimie, ale również czas na sadzenie kwiatów, krzewów owocowych i warzyw, których uprawa w tym roku ma szczególne znaczenie dla budżetów rodzin działkowców. Do każdej z tych czynności potrzebna jest woda. Jej brak, a co za tym idzie, brak możliwości przygotowania swoich działek na nowy sezon, nie służy korzystaniu z działek.

Krajowy Zarząd PZD wprowadził szereg ograniczeń w dostępie do terenów ROD m.in. poprzez zamknięcie ROD dla osób spoza działkowych rodzin, a także zamknięcie placów zabaw, plenerowych siłowni, świetlic, co w konsekwencji umożliwia korzystanie z działki tylko przez najbliższą rodzinę. Przestrzeganie powyższych zakazów i ograniczeń na terenie ogrodów, winno skutkować tym, iż działkowcy będą wykonywali tylko niezbędne prace, które nie zaprzepaszczą tegorocznych plonów, a z drugiej strony nie będą zwiększały ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa.

Mając powyższe na uwadze, Krajowy Zarząd PZD stoi na stanowisku, iż w miarę możliwości technicznych, woda na terenach ROD winna być dostępna na działkach.

Krajowy Zarząd PZD widzi i docenia wysiłek i pracę Prezesów oraz członków Zarządów ROD w tym trudnym czasie w służbie działkowcom i za to serdecznie dziękuje.

 

KRAJOWY ZARZĄD

POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW


Komunikat Okręgowego Zarządu Śląskiego Polskiego Związku Działkowców w Katowicach z dnia 6 kwietnia 2020r. w sprawie obowiązujących przepisów w zakresie dostępu do działki w ROD

Komunikat Okręgowego Zarządu Śląskiego Polskiego Związku Działkowców w Katowicach z dnia 6 kwietnia 2020r. w sprawie obowiązujących przepisów w zakresie dostępu do działki w ROD

 

Szanowni działkowcy, 

Od kilku tygodni życie każdego z nas zupełnie się zmieniło. Organy PZD nieustannie monitorują rozwój sytuacji, mając na uwadze jak ważne jest bezpieczeństwo nasze i naszych rodzin. W związku z wytycznymi władz dotyczącymi postępowania w przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się koronawirusa, organy PZD wprowadziły szereg uchwał, komunikatów, w tym apel w spawie ustanowienia określonych ograniczeń w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

 

Krajowy Zarząd PZD mając świadomość powagi sytuacji wywołanej epidemią, podjął decyzję o zamknięciu terenów ROD jedynie dla osób trzecich. Nasze rodziny i działkowcy są w różnym wieku i różnym stanie ryzyka. Tym samym mogą nadal korzystać ze swoich działek, jednakże pod pewnymi ograniczeniami.

Mając na uwadze powyższe, Okręgowy Zarząd Śląski PZD apeluje do działkowców, aby pomimo przysługujących im praw, w najbliższych tygodniach ograniczyli do minimum aktywność na swoich działkach rodzinnych. W szczególności na terenach wspólnych ROD zachowajmy absolutną ostrożność, prosimy o powstrzymywanie się od bezpośrednich kontaktów z osobami spoza najbliższej rodziny.

Wskazujemy także, że z uwagi na sytuację epidemii, w ROD odnotowano aktualnie problemy związane z uruchomieniem wody. Ostatecznie decyzję w tej kwestii podejmuje Zarząd ROD biorąc pod uwagę warunki techniczne występujące na danym ROD.  Prosimy zatem o wyrozumiałość w powyższym zakresie.

Ponadto apelujemy o nie wykorzystywanie działek rodzinnych jako miejsc odbywania kwarantanny, ze względu na to, że w altanach działkowych nie jesteśmy w stanie utrzymać właściwych środków sanitarno – epidemiologicznych, a nadto z uwagi na stwarzanie zagrożenia dla tych działkowców, którzy z działek jednak będą korzystać, np. ze względu na dokarmianie  posiadanych na działkach zwierząt.

Niezależnie od powyższego prosimy o cierpliwość, powstrzymanie emocji i negatywnych reakcji. W trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, prosimy o stosowanie się do wytycznych i zaleceń służb sanitarnych oraz komunikatów jednostek nadrzędnych PZD.

Okręgowy Zarząd PZD w Katowicach

 

 

 

 Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie obowiązujących przepisów w zakresie dostępu do działki w ROD - 03.04.2020

Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie obowiązujących przepisów w zakresie dostępu do działki w ROD. 

Obrazy: komunikat_pzd_03_04_2020_1.png


Apel do Działkowców w sprawie przestrzegania ograniczeń w korzystaniu z działek w ROD w czasie epidemii

Apel do Działkowców w sprawie przestrzegania ograniczeń w korzystaniu z działek w ROD w czasie epidemii

Obrazy: apel.jpg


Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 30 marca 2020 r.

Obrazy: uwaga.jpgKomunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 30 marca 2020 r.

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi zasad udostępniania mediów w ROD, Krajowy Zarząd PZD informuje, że rozstrzyganie tej kwestii pozostaje w gestii Zarządów ROD. Wprowadzone przez Krajowy Zarząd PZD ograniczenia w zakresie dostępu do ROD nie rzutują na powyższe kompetencje. Zarząd ROD, posiadając wiedzę na temat warunków lokalnych, jest organem, który najlepiej potrafi ocenić możliwości techniczne w ROD w kontekście uruchomienia dostawy wody i energii elektrycznej. Podejmując tą decyzję warto jednak uwzględnić, że w warunkach ROD zapewnienie dostępu do wody ma szczególne znaczenie.

Analogicznie wygląda sytuacja w kontekście możliwości korzystania ze śmietników w ROD. W obowiązującym stanie prawnym brak jest podstaw dla przyjęcia, aby Zarząd ROD był zobowiązany do wyłączenia śmietników z funkcjonowania. Oczywiście korzystając ze śmietników, jako miejsca w którym „krzyżują” się drogi większej liczby osób, każdy z działkowców powinien pamiętać o zachowaniu odpowiedniej ostrożności.

Jednocześnie KZ PZD po raz kolejny apeluje, aby korzystając z działek w ROD, czynić to w sposób odpowiedzialny. Optymalne zachowanie to ograniczenie do minimum kontaktu z innymi osobami. Odpowiedzialność wobec najbliższych, jak i ogółu społeczeństwa, nakazuje przyjąć, że w obecnych warunkach pobyt w ROD należy ograniczyć maksymalnie, jak tylko jest to możliwe, do swojej działki. Integrację sąsiedzką pozostawmy na bardziej sprzyjające czasy, a dziś skupmy swą aktywność do działki.

Apelujemy też o szczególną uwagę w miejscach takich jak bramy, furtki, wspólne hydranty, gdzie wiele osób może mieć bezpośredni kontaktu z tą sama powierzchnią. Zalecane jest wówczas posługiwanie się rękawiczkami, a w miarę możliwości, dezynfekowanie powierzchni. Zachęcamy do tego rodzaju działań każdego z działkowców. Nie oczekujmy, że wszystko zostanie załatwione przez Zarząd ROD, którego możliwości są ograniczone.

Jeżeli posiadamy taką możliwość, warto samemu zdezynfekować takie miejsca. Korzyści osiągniemy zarówno my sami i jak nasi sąsiedzi. W tych trudnych czasach jest szczególnie ważne, abyśmy działali z myślą o innych. Pamiętajmy, że ROD, to nie tylko działka. ROD to wspólnota, której członkowie powinni solidarnie współdziałać, gdyż wówczas korzyści osiąga każdy z nas.

Krajowy Zarząd PZD


Szczególne zasady funkcjonowania struktur PZD.

Obrazy: uwaga.jpg  Uchwała nr 71/2020 Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie szczególnych zasad funkcjonowania struktur PZD w związku z ogłoszonym na obszarze RP stanem epidemii.

W związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii Krajowy Zarząd PZD na posiedzeniu w dniu 27 marca 2020 r. wprowadził szczególne zasady funkcjonowania struktur PZD.

Oto najważniejsze informacje dla działkowców, dotyczące funkcjonowania ROD Lawenda. 

1. Wszyscy członkowie Związku oraz osoby pełniące różne funkcje w strukturach ROD, mają bezwzględny obowiązek przestrzegania i stosowania się do nakazów i decyzji wydawanych przez władze centralne, lokalne i sanitarne w związku z ogłoszonym stanem epidemii.

2. Z zastrzeżeniem uwag zawartych w punkcie 1, wszyscy członkowie Związku oraz organy i struktury PZD przestrzegają i stosują się do przepisów ustawy o ROD, Statutu oraz Regulaminu ROD.

3. Na czas trwania stanu epidemii zostają natychmiast odwołane terminy walnych zebrań, wszelkich szkoleń, narad, zebrań i innych imprez organizowanych w związku z działalnością PZD. Nowe terminy odwołanych zebrań, szkoleń i innych wydarzeń zostaną ustalone niezwłocznie przez właściwe organy i osoby po ustaniu stanu epidemii.

4. W czasie trwania stanu epidemii wszystkie organy i struktury PZD utrzymują ciągłość funkcjonowania, kontynuując realizację statutowych zadań przy bezwzględnym uwzględnieniu konieczności przestrzegania obowiązujących ograniczeń i obostrzeń, a zwłaszcza zakazu organizacji zebrań.

5. Obsługa działkowców przez organy PZD powinna odbywać się przede wszystkim w drodze telefonicznej, poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej oraz poprzez stronę internetową ogrodu.

6. Do czasu odbycia walnych zebrań w 2020 r. zarządy ROD prowadzą bieżącą działalność statutową w oparciu o preliminarze finansowe uchwalone na walnych zebraniach w 2019 r. Należy maksymalnie ograniczyć obrót gotówkowy na rzecz rozliczeń bezgotówkowych w drodze przelewów bankowych.

7. Wobec odwołania terminów walnych zebrań zarządy ROD mogą pobierać od działkowców zaliczki na poczet opłat ogrodowych przeznaczonych na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD w 2020 r. - w wysokości odpowiadającej opłatom ogrodowym uchwalonym przez walne zebranie w 2019 r. W tym celu na stronie internetowej ROD zarząd umieści odpowiedni komunikat i poda numer rachunku bankowego.

8. Należy zminimalizować ilość osób korzystających z działek w ROD. Dotyczy to w szczególności ograniczenia dostępności dla osób spoza grona działkowców i ich najbliższych rodzin. Zarządy ROD zaprzestaną organizacji jakichkolwiek zebrań, wzywania działkowców do osobistego stawiennictwa oraz podejmowanie innych działań mogących zwiększyć ilość osób na terenie ROD.

9. Korzystanie z działek i ROD przez działkowców nie może naruszać obowiązujących ograniczeń i obostrzeń wynikających z ogłoszonego stanu epidemii. W szczególności urządzanie jakichkolwiek imprez na terenie działki w czasie trwanie epidemii jest całkowicie zabronione. Naruszenie tych ograniczeń i obostrzeń zagrożone jest wypowiedzeniem umowy dzierżawy działkowej.

10. W razie stwierdzenia naruszeń obowiązujących ograniczeń i obostrzeń na terenie ROD, powiadomione zostaną właściwe służby porządkowe. W razie nie stosowania się do tych ograniczeń zarząd ROD zastosuje konieczne środki uniemożliwiające łamanie nakazów i ograniczeń, nie wyłączając całkowitego zamknięcia dostępu do terenu ROD.

Pełny tekst Uchwały 71/2020 Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 27 marca 2020 r. jest: TUTAJ