slide01 slide02 slide03 slide04
Kalendarz
Wrzesień 2020

Nie Pon Wto Śro Czw Pią Sob
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Rozkład lini, tramwaj 19
POGODA
Prognozy Bytom
Odwiedziny gości
Dziś:56
Wczoraj:56
W tym tygodniu:327
W tym miesiącu:1,299
W tym roku:56,892
Wszystkich:838,907
Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie obowiązujących przepisów w zakresie dostępu do działki w ROD - 03.04.2020

Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie obowiązujących przepisów w zakresie dostępu do działki w ROD. 

Obrazy: komunikat_pzd_03_04_2020_1.png


Apel do Działkowców w sprawie przestrzegania ograniczeń w korzystaniu z działek w ROD w czasie epidemii

Apel do Działkowców w sprawie przestrzegania ograniczeń w korzystaniu z działek w ROD w czasie epidemii

Obrazy: apel.jpg


Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 30 marca 2020 r.

Obrazy: uwaga.jpgKomunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 30 marca 2020 r.

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi zasad udostępniania mediów w ROD, Krajowy Zarząd PZD informuje, że rozstrzyganie tej kwestii pozostaje w gestii Zarządów ROD. Wprowadzone przez Krajowy Zarząd PZD ograniczenia w zakresie dostępu do ROD nie rzutują na powyższe kompetencje. Zarząd ROD, posiadając wiedzę na temat warunków lokalnych, jest organem, który najlepiej potrafi ocenić możliwości techniczne w ROD w kontekście uruchomienia dostawy wody i energii elektrycznej. Podejmując tą decyzję warto jednak uwzględnić, że w warunkach ROD zapewnienie dostępu do wody ma szczególne znaczenie.

Analogicznie wygląda sytuacja w kontekście możliwości korzystania ze śmietników w ROD. W obowiązującym stanie prawnym brak jest podstaw dla przyjęcia, aby Zarząd ROD był zobowiązany do wyłączenia śmietników z funkcjonowania. Oczywiście korzystając ze śmietników, jako miejsca w którym „krzyżują” się drogi większej liczby osób, każdy z działkowców powinien pamiętać o zachowaniu odpowiedniej ostrożności.

Jednocześnie KZ PZD po raz kolejny apeluje, aby korzystając z działek w ROD, czynić to w sposób odpowiedzialny. Optymalne zachowanie to ograniczenie do minimum kontaktu z innymi osobami. Odpowiedzialność wobec najbliższych, jak i ogółu społeczeństwa, nakazuje przyjąć, że w obecnych warunkach pobyt w ROD należy ograniczyć maksymalnie, jak tylko jest to możliwe, do swojej działki. Integrację sąsiedzką pozostawmy na bardziej sprzyjające czasy, a dziś skupmy swą aktywność do działki.

Apelujemy też o szczególną uwagę w miejscach takich jak bramy, furtki, wspólne hydranty, gdzie wiele osób może mieć bezpośredni kontaktu z tą sama powierzchnią. Zalecane jest wówczas posługiwanie się rękawiczkami, a w miarę możliwości, dezynfekowanie powierzchni. Zachęcamy do tego rodzaju działań każdego z działkowców. Nie oczekujmy, że wszystko zostanie załatwione przez Zarząd ROD, którego możliwości są ograniczone.

Jeżeli posiadamy taką możliwość, warto samemu zdezynfekować takie miejsca. Korzyści osiągniemy zarówno my sami i jak nasi sąsiedzi. W tych trudnych czasach jest szczególnie ważne, abyśmy działali z myślą o innych. Pamiętajmy, że ROD, to nie tylko działka. ROD to wspólnota, której członkowie powinni solidarnie współdziałać, gdyż wówczas korzyści osiąga każdy z nas.

Krajowy Zarząd PZD


Szczególne zasady funkcjonowania struktur PZD.

Obrazy: uwaga.jpg  Uchwała nr 71/2020 Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie szczególnych zasad funkcjonowania struktur PZD w związku z ogłoszonym na obszarze RP stanem epidemii.

W związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii Krajowy Zarząd PZD na posiedzeniu w dniu 27 marca 2020 r. wprowadził szczególne zasady funkcjonowania struktur PZD.

Oto najważniejsze informacje dla działkowców, dotyczące funkcjonowania ROD Lawenda. 

1. Wszyscy członkowie Związku oraz osoby pełniące różne funkcje w strukturach ROD, mają bezwzględny obowiązek przestrzegania i stosowania się do nakazów i decyzji wydawanych przez władze centralne, lokalne i sanitarne w związku z ogłoszonym stanem epidemii.

2. Z zastrzeżeniem uwag zawartych w punkcie 1, wszyscy członkowie Związku oraz organy i struktury PZD przestrzegają i stosują się do przepisów ustawy o ROD, Statutu oraz Regulaminu ROD.

3. Na czas trwania stanu epidemii zostają natychmiast odwołane terminy walnych zebrań, wszelkich szkoleń, narad, zebrań i innych imprez organizowanych w związku z działalnością PZD. Nowe terminy odwołanych zebrań, szkoleń i innych wydarzeń zostaną ustalone niezwłocznie przez właściwe organy i osoby po ustaniu stanu epidemii.

4. W czasie trwania stanu epidemii wszystkie organy i struktury PZD utrzymują ciągłość funkcjonowania, kontynuując realizację statutowych zadań przy bezwzględnym uwzględnieniu konieczności przestrzegania obowiązujących ograniczeń i obostrzeń, a zwłaszcza zakazu organizacji zebrań.

5. Obsługa działkowców przez organy PZD powinna odbywać się przede wszystkim w drodze telefonicznej, poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej oraz poprzez stronę internetową ogrodu.

6. Do czasu odbycia walnych zebrań w 2020 r. zarządy ROD prowadzą bieżącą działalność statutową w oparciu o preliminarze finansowe uchwalone na walnych zebraniach w 2019 r. Należy maksymalnie ograniczyć obrót gotówkowy na rzecz rozliczeń bezgotówkowych w drodze przelewów bankowych.

7. Wobec odwołania terminów walnych zebrań zarządy ROD mogą pobierać od działkowców zaliczki na poczet opłat ogrodowych przeznaczonych na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD w 2020 r. - w wysokości odpowiadającej opłatom ogrodowym uchwalonym przez walne zebranie w 2019 r. W tym celu na stronie internetowej ROD zarząd umieści odpowiedni komunikat i poda numer rachunku bankowego.

8. Należy zminimalizować ilość osób korzystających z działek w ROD. Dotyczy to w szczególności ograniczenia dostępności dla osób spoza grona działkowców i ich najbliższych rodzin. Zarządy ROD zaprzestaną organizacji jakichkolwiek zebrań, wzywania działkowców do osobistego stawiennictwa oraz podejmowanie innych działań mogących zwiększyć ilość osób na terenie ROD.

9. Korzystanie z działek i ROD przez działkowców nie może naruszać obowiązujących ograniczeń i obostrzeń wynikających z ogłoszonego stanu epidemii. W szczególności urządzanie jakichkolwiek imprez na terenie działki w czasie trwanie epidemii jest całkowicie zabronione. Naruszenie tych ograniczeń i obostrzeń zagrożone jest wypowiedzeniem umowy dzierżawy działkowej.

10. W razie stwierdzenia naruszeń obowiązujących ograniczeń i obostrzeń na terenie ROD, powiadomione zostaną właściwe służby porządkowe. W razie nie stosowania się do tych ograniczeń zarząd ROD zastosuje konieczne środki uniemożliwiające łamanie nakazów i ograniczeń, nie wyłączając całkowitego zamknięcia dostępu do terenu ROD.

Pełny tekst Uchwały 71/2020 Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 27 marca 2020 r. jest: TUTAJ


OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z ROD.

Obrazy: wazny_komunikat.jpg

Uchwała nr 60/2020 Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia czasowych ograniczeń w zasadach korzystania z działek w ROD i dostępu do terenów i infrastruktury ROD.

 

W związku z wprowadzanymi kolejnymi ograniczeniami związanymi z koronawirusem, Krajowy Zarząd PZD podjął decyzję o czasowych ograniczeniach w funkcjonowaniu  ogrodów działkowych.

Wprowadza się ograniczenia w sposobie funkcjonowania ROD, w ten sposób, że w okresie od dnia 25 marca 2020r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. (lub dłużej, jeżeli władze podejmą taką decyzję):

 - Na działce może przebywać wyłącznie działkowiec i jego rodzina: małżonek, rodzice, dzieci, rodzeństwo itp.
  - Nie można korzystać z terenów wspólnych ROD np. placów zabaw, siłowni plenerowych. Nie dotyczy to korzystania z alei ogrodowych w celu dotarcia do działki.

Pełna treść uchwały wraz z usadnieniem jest pod tym linkiem:

https://bit.ly/2UowFTz 


KoronaWirus