slide01 slide02 slide03 slide04
Kalendarz
Styczeń 2021

Nie Pon Wto Śro Czw Pią Sob
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Rozkład lini, tramwaj 19
POGODA
Prognozy Bytom
Odwiedziny gości
Dziś:58
Wczoraj:69
W tym tygodniu:234
W tym miesiącu:1,163
W tym roku:1,163
Wszystkich:855,529
OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z ROD.

Obrazy: wazny_komunikat.jpg

Uchwała nr 60/2020 Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia czasowych ograniczeń w zasadach korzystania z działek w ROD i dostępu do terenów i infrastruktury ROD.

 

W związku z wprowadzanymi kolejnymi ograniczeniami związanymi z koronawirusem, Krajowy Zarząd PZD podjął decyzję o czasowych ograniczeniach w funkcjonowaniu  ogrodów działkowych.

Wprowadza się ograniczenia w sposobie funkcjonowania ROD, w ten sposób, że w okresie od dnia 25 marca 2020r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. (lub dłużej, jeżeli władze podejmą taką decyzję):

 - Na działce może przebywać wyłącznie działkowiec i jego rodzina: małżonek, rodzice, dzieci, rodzeństwo itp.
  - Nie można korzystać z terenów wspólnych ROD np. placów zabaw, siłowni plenerowych. Nie dotyczy to korzystania z alei ogrodowych w celu dotarcia do działki.

Pełna treść uchwały wraz z usadnieniem jest pod tym linkiem:

https://bit.ly/2UowFTz 


KoronaWirus


UWAGA DZIAŁKOWCY ! WAŻNY KOMUNIKAT !

Obrazy: uwaga.jpg

U W A G A  D Z I A Ł K O W C Y !!!

Przesunięty został termin walnego zebrania członków PZD w ROD Lawenda!

Termin zaplanowanego na dzień 29 marca br. walnego zebrania sprawozdawczego członków PZD w ROD Lawenda zostaje przesunięty na okres poźniejszy. Decyzję o przesunięciu terminu odbycia walnych zebrań podjął Krajowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w dniu 11.03.2020 r. , w związku z zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym przez koronawirus COVID-19.

Treść komunikatu w tej sprawie oraz treść Uchwały nr 44/2020 wraz z uzasadnieniem, znajduje się pod linkiem: http://pzd.pl/artykuly/23923/114/KORONAWIRUS--Walne-zebrania-i-oplaty-ogrodowe.html

 

 

 Mając na uwadze zdrowie naszych działkowców, zgodnie z zaleceniami Państwowej Inspekcji Sanitarnej i władz miasta Bytomia, od najbliższego poniedziałku tj. od 16 marca 2020 r. (aż do odwołania) - zarząd ROD Lawenda nie będzie  przyjmował w biurze  interesantów. Prosimy Was o zrozumienie tej sytuacji. W sprawach pilnych, dotyczących ogrodu prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Nr telefonu: Prezes - 663 683 360 , Sekretarz - 502 754 954.

E-mail: zarzad@rodlawenda.pl

Zarząd ROD LawendaWalne Zebranie ROD LAWENDA

 

Z A P R O S Z E N I E

 

Z a p r a s z a m y 

 wszystkich działkowców -  członków Polskiego Związku

Działkowców w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym Lawenda  na

walne zebranie sprawozdawcze

 

które odbędzie się w dniu: 29 marca 2020 r. (niedziela)  

w Świetlicy ROD Narutowicza, ul. Fałata 13a.

Początek obrad:

w I terminie godz. 14:00

w II terminie godz. 14:30

 

Zgodnie z § 62 ust. 1 statutu PZD uchwały zebrań odbytych w drugim terminie,

co najmniej pół godziny po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia w pierwszym

terminie, są ważne bez względu na liczbę członków zwyczajnych PZD

obecnych na tym zebraniu.

Zgodnie z § 56 ust. 2 statutu PZD prawo udziału w walnym zebraniu ma

wyłącznie członek zwyczajny PZD w danym ROD i wykluczone jest

zastępstwo lub działanie przez pełnomocników. Każdy członek PZD

zaproszony na walne zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który

może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.

 

Jednocześnie informujemy, że zaproszenia oraz inne dokumenty, w tym

swój numer ID, można będzie odebrać w biurze zarządu w najbliższą

sobotę tj. 22 lutego w godzinach od 11.00 do 15.00.

W niedzielę 23 lutego od godziny 11.00 do 14.00

Możliwy jest

również odbiór dokumentów w innych dniach i godzinach (również w

niedzielę), po wcześniejszym umówieniu się drogą telefoniczną -

nr. tel. 502 754 954.

 

 

Zarząd ROD Lawenda

 

 

 

 Informacja dla Działkowców.

 

Ważne informacje dla działkowców!

 

Zarząd ROD LAWENDA w Bytomiu informuje:

Zasady przyjmowania wpłat w ROD.

Od 2020 roku, zgodnie z Regulaminem Rodzinnego Ogrodu Działkowego (§ 18 pkt 1), Zarząd ROD przyjmuje od działkowców wszystkie wpłaty na konto bankowe. Zarząd ROD podaje do wiadomości działkowców numery kont bankowych ROD.

UWAGA! Zmiana nazwy banku oraz numerów kont bankowych!!!

Szczegóły w zakładce OPŁATY

Wpłaty za ogród, wodę i prąd należy dokonywać przelewem na konto bankowe:

Krakowski Bank Spółdzielczy 96 8591 0007 0420 0980 0983 0001

Wpłaty na inwestycje (opłata inwestycyjna w kwocie uchwalonej na walnym zebraniu) należy przelać na konto bankowe:

 Krakowski Bank Spółdzielczy 42 8591 0007 0420 0980 0983 0003

Dla ułatwienia identyfikacji wpłacającego, na przelewie należy podać numer działki, której wpłata dotyczy oraz imię i nazwisko wpłacającego.

Zgodnie z regulaminem ROD oraz z przepisami RODO, każdemu działkowcowi został nadany indywidualny nr identyfikacyjny działki. Znajomość tego numeru jest niezbędna aby uzyskać informację o swoich opłatach na stronie internetowej – zakładka OPŁATY / TABELA OPŁAT .

W związku z tym każdy działkowiec proszony jest o osobisty odbiór swojego numeru ID. Prosimy o podejście do biura zarządu w dniach dyżuru, lub umówić się telefonicznie.

Dodatkowo zostaną przekazane:

1. Informacja o zaległościach za rok 2019.

2. Informacja o opłacie za licznik wody (wodomierz).

3. Pamiątkowy dyplom z okazji Jubileuszu 70 lecia ROD Lawenda (dawniej  22 Lipca ) dla działkowców nieobecnych na spotkaniu jubileuszowym.

4. Brakujące dokumenty dotyczące przydziału działki, uchwał itp.

5. Zaproszenia na walne zebranie ROD które odbędzie się 29.03.2020 r..

 

Zarząd ROD Lawenda


Informacja, modernizacja sieci wodnej.

 

W związku z planowaną Inwestycją - Wymiana rurociągu wodnego na naszym ogrodzie, Zarząd ROD LAWENDA informuje że termin rozpoczęcia prac planwowany jest na dzień 18.09.2019r.

 

W związku z tym na rejonie I i II zostanie odcięty dopływ wody.

Na rejonie III prace będą kontynuowane po zakończeniu prac na rejonie I i II.

Przewidywany czas prac to 05.11.2019r

 

Każdy działkowiec po zakręceniu wody zobowiązany jest do końca września br, umożliwić odczyt wodomierza ( stan i nr licznika )

Prosimy o dostarczenie licznika osobiście po uzgodnieniu telefonicznym na nr 502 754 954 lub o wysłanie zdjęcia.