slide01 slide02 slide03 slide04
Kalendarz
Styczeń 2022

Nie Pon Wto Śro Czw Pią Sob
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Rozkład lini, tramwaj 19
POGODA
Prognozy Bytom
Odwiedziny gości
Dziś:63
Wczoraj:64
W tym tygodniu:292
W tym miesiącu:2,332
W tym roku:2,332
Wszystkich:909,210
Cennik i opłaty

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 stycznia 2014 r.Poz. 40 USTAWAz dnia 13 grudnia 2013 r.o rodzinnych ogrodach działkowych.

 

Art. 36. 3. Stowarzyszenie ogrodowe może wypowiedzieć umowę, nie później niż na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego,jeżeli działkowiec:

1) pomimo pisemnego upomnienia nadal korzysta z działki lub altany w sposób sprzeczny z przepisami ustawy lub regulaminem,niszczy infrastrukturę ogrodową albo wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowiogrodowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych działek, lub

2) jest w zwłoce z zapłatą opłat ogrodowych lub opłat związanych z utrzymaniem działki na rzecz stowarzyszenia ogrodowego za korzystanie z działki co najmniej przez 6 miesięcy pomimo uprzedzenia go na piśmie o zamiarze wypowiedzenia umowy i wyznaczenia dodatkowego, miesięcznego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności, lub oddał działkę lub jej część osobie trzeciej do płatnego lub bezpłatnego używania.


OPŁATY OGRODOWE OBOWIĄZUJĄCE W ROD LAWENDA W 2022r


 

 

-  Opłata Ogrodowa .......  zł plus 0,09 zł x m2 działki.

-  Wywóz śmieci - ......... zł

-  Opłata za wodę zużytą przez działkowców straty, napełnienie   ....... zł +..... zł .abonament plus cena za m3  ...... zł według faktury BPK

-  Opłata za energie zużytą przez działkowców straty  ......  plus cena za 1    KWh według faktury Tauron ......... zł

-  Składka członkowska - w wysokości 6,00 zł od działki.

- wymiana licznika energetycznego wraz z montażem  ...... zł

- wymiana licznika wody wodomierz wraz z montażem .... zł

-   ..... zł  opłata inwestycyjna.

 


Opłaty prosimy uregulować maksymalnie do .........r

 

Dodatkowo opłatę ponosi działkowiec za list z upomnieniem o zapłatę zaległości - za list odebrany i nieodebrany - w wysokości ustalonej przez operatora pocztowego w chwili przyjmowania przesyłki od nadawcy (zarządu ogrodu).

 

 

  

Przy przydziale działki nowo przyjęty członek działkowiec wpłaca:
1. Opłata ogrodowa podwyższona o kwotę określoną przez Okręgowy Zarząd PZD            300,00 zł
2. Opłata ogrodowa podwyższona o kwotę określoną przez Zarząd ROD                              1275,30 zł
3. Składka członkowska - jeżeli zostaje także członkiem Związku 6.00 zł
4. Opłaty uchwalone przez walne zebranie zgodnie ze statutem PZD, o ile poprzedni użytkownik ich nie uiścił.

 

Wymiana wodomierzy w roku 2026

Wymiana liczników energi w roku 2029