STRONA GŁÓWNA

Witamy na stronie internetowej Rodzinnego Ogrodu Działkowego LAWENDA w Bytomiu, który do 2017 r. nosił historyczną już nazwę „22 Lipca”. Ogród posiada bogate tradycje, powstał bowiem w roku 1949 i niedawno obchodził jubileusz 70-lecia istnienia.

————

Aktualności
Informacje
Przycisk opłaty
Przycisk dokumenty
Przycisk zarząd
Przycisk kontakt

WAŻNE INFORMACJE

Biuro Zarządu jest czynne w poniedziałki …

Udział ROD Lawenda w konkursie ARiMR – wykłady proekologiczne

Rozliczanie prądu w 2023 r. – wytyczne dla ROD

UWAGA! 14.09.2023 Dodano wpis

Podwyższenie wysokości opłaty ogrodowej (wpisowego) >>>

Informujemy, że od dnia 1 czerwca br. obowiązki Prezesa Zarządu ROD Lawenda pełni >>>

Aktualizacja Planów Zagospodarowania Terenu w ROD Lawenda >>>

Zamiar zbycia i nabycia praw do działki w ROD powinien być zgłoszony w Zarządzie. Szczególnie dotyczy to nabywcy, który powinien we własnym interesie dokonać sprawdzenia statusu działki, do której ma zamiar nabyć prawa. To on bowiem może zostać sam z problemem np. spłaty zadłużenia, które zostało nieuregulowane przez zbywcę. A w przypadku odmowy zatwierdzenia umowy przez Zarząd ROD dojdzie problem odzyskania zapłaconej kwoty za nasadzenia i urządzenia na działce, które przecież w obecnych czasach do małych nie należą. Więcej >>>

————

W związku z licznymi zapytaniami, dotyczącymi wynajmu świetlicy na różnego rodzaju uroczystości rodzinne, informujemy, że ROD Lawenda nie dysponuje świetlicą. W niewielkim budynku znajdują się tylko pomieszczenia biurowe.

————